Waarom deze blog

Deze blog is bedoeld voor mensen die zich bezighouden met spiritualiteit en de verandering in de energie op aarde. Ik zal met enige regelmaat artikelen plaatsen die met dit onderwerp te maken hebben. Verder zal ik aanwijzingen geven van hoe je je het beste kan afstemmen op die nieuwe hogere energie. Ik hoop je vaak op mijn blog te mogen ontmoeten.

vrijdag 17 november 2017

VERWONDERING.....we doen het toch gewoon!

Oh, wat gaat het hard die verandering in energie...
Het is bijna niet bij te houden.
Maar kijk wij houden die energie wel bij.
Sterker nog. Al heel veel mensen zijn erin geslaagd ervaringen te hebben vanuit die nieuwe hoge energie. Vanaf 11/11 is er een prachtige energie naar ons toegekomen. Een lichtende energie die ons lichaam op een bijzondere manier activeert.
Het is een intens proces. Wij moeten alle zeilen bijzetten.
Er gebeurt zoveel. De emoties die wij weer doorleven. Slapen, ook niet altijd even gemakkelijk. Meerdere keren wakker per nacht. Sommigen moe in de ochtend en moeten zien hoe ze de dag door komen. Anderen die weinig slapen en “fluitend” de dag doorkomen.

Het is een intensief, maar mooi proces.
Wij zitten middenin een transformatie naar de nieuwe mens.
De nieuwe mens met zijn oude, maar vooral zijn nieuwe kwaliteiten.
Maar waar ik mij zelf erg over verbaas is. Waar blijft de bewondering?
De bewondering en de VERwondering.

Wanneer wij dit proces vergelijken met het proces van de rups die vlinder wordt, dan zou je bij het zien van de eerste vleugel van de vlinder, verbaasd zijn over de schoonheid van die ene vleugel.

Wij kunnen ons intens verwonderen over de schoonheid van de natuur.
De herfst die in volle glorie zijn schoonheid laat zien.
De prachtige kleuren van de bladeren. Wanneer je geluk hebt, beschenen door die prachtige zon. Wij verwonderen ons bij het zien van nieuw leven. Nieuw leven van mens en dier. Hoe kunnen wij in vertedering en verwondering raken......

Maar dit prachtige proces, waarin wij zo mooi transformeren naar de mens die wij zo graag al heel lang hadden willen zijn....... Waar is de verwondering?
Er is verbazing over dat er sommige dingen en gevoelens zo aan het veranderen zijn.
Maar VERWONDERING. Dat is een woord dat ik maar weinig hoor.
En dat verwondert mij!

Daarom het advies. Het proces is heftig.
Maar het is een proces dat ons naar de nieuwe mens brengt.
Met een diepe verwondering naar jezelf kijken, maakt het proces echt lichter te dragen.

Die lichtheid is een belangrijk onderdeel van de transformatie.
Door in die lichte trilling te zijn en te blijven, wordt het zoveel gemakkelijker.
Dus vlieg met de adelaar.
Ga naar die intense verwondering en straal heel veel liefde naar jezelf.

vrijdag 13 oktober 2017

Wij worden andere mensen........... nee wij worden onszelf!

Wat hebben wij veel te verduren. 
Niet alleen overdag maar ook in de nachten zijn wij druk aan het werk. 
De ene droom is nog intenser dan de andere. 

Wij zijn letterlijk 24 per dag “onbewust” en voor een deel bewust met onszelf bezig. 
Toch zijn wij nog steeds niet zo liefdevol naar onszelf. 
Wanneer wij naast een vriend of vriendin zouden staan die zo intens aan zichzelf werkte, dan zou het complimentjes regenen. 
Er zou geen eind komen aan de loftuitingen waarmee wij de ander zouden overladen....

Maar hoe staat het met onszelf. Waarom vinden wij het gewoon dat wij ons “huiswerk” zo intens maken en dat wij het eigenlijk maar heel gewoon vinden.

Wanneer ik een stuk voor het blog ga schrijven vraag ik altijd aan mijn spirituele begeleiders waarover willen jullie dat ik dit keer schrijf.

Ik kreeg het plaatje te zien van een oesterschelp die open gaat en waarin een prachtige parel ligt.
Maar op de achtergrond hoor ik diezelfde begeleiders onderling “lachen”. 
Nee ze lachen ons niet uit. Ze verbazen zich over ons. 
Je hebt het natuurlijk al begrepen. 

Die oesterschep ben jij. Die prachtige parel die erin ligt ben je ook. 
Wij zijn allemaal zo hard aan het werk om die parel naar boven te krijgen. 
Maar hebben niet door dat in onze kern die prachtige parel altijd al aanwezig is geweest. 
Dat “lachen” wat ze doen bestaat uit verwondering en verbazing.

Zij zien de schoonheid van de mensen die zo hard werken aan hun transformatie. 
Die daar letterlijk dag en nacht mee bezig zijn. Maar daarnaast zo weinig tevreden zijn met zichzelf. Zij zijn verbaasd dat WIJ die schoonheid niet zien.......

Zij zijn te allen  tijde bereid ons te helpen om onszelf op een liefdevolle manier te gaan zien.
Wij mogen stoppen met die kritiek op onszelf. 

Wij mogen letterlijk onze eigen weg kiezen. Wij mogen onze eigen keuzes maken. 
Ja wij zijn eeuwenlang op een andere manier door onze omgeving benaderd. 

Maar echt, de nieuwe mens mag ontwaken en zichzelf lief hebben. 
Dan gaan wij open als bloemen en kunnen genieten van de hele schepping waarin wij leven. 
Want die natuur heeft ons nodig, maar wij die natuur niet minder. 

Dan kom ik weer bij de adelaar. Door hoog met hem te vliegen pas je niet alleen je energie trilling aan, maar stijg je toch grote hoogten vanwaar je intens kan genieten van de natuur. Twee dingen in een.

Vliegen met de adelaar, maakt ons vrij.......


vrijdag 6 oktober 2017

Levensvragen....... waarom????

Waarom is het zo moeilijk onze eigen keuzes in het leven te maken....
Waarom hebben wij onbewust het gevoel dat wij dat niet mogen doen?
Waarom hebben wij dan het gevoel dat wij er niet bij horen, niet in die groep passen?
Waarom is het zo moeilijk om onszelf lief te hebben?
Waarom luisteren wij liever naar de nare dingen die tegen ons gezegd zijn en die ons zo pijn gedaan hebben?
Waarom vind ik mijzelf niet mooi en kan ik mijzelf niet accepteren?
Waarom kijk ik liever naar de problemen van de ander dan naar die van mijzelf?

Dit zijn zo maar een serie vragen waar wij ons dagelijks onbewust mee bezighouden. 
Wanneer je die vragen zo ziet staan. Is het dan niet verwonderlijk dat wij zoveel tijd van ons leven met deze vragen bezig zijn. Dat wij het zo moeilijk vinden om die vragen ter zijde te leggen. 
Te begrijpen dat deze vragen niet de wezenlijke vragen van het leven zijn.

Zijn wij dan op aarde gekomen om deze bovenstaande vragen te beantwoorden? Nee toch!
Dit kunnen toch niet de wezenlijke vragen van het leven zijn. 
Dit zijn vragen die ons afleiden van waar het in het leven werkelijk om gaat.

Ik ben een prachtig wezen en ik ben gekomen op aarde om een wezenlijke bijdrage te leven aan de samenleving daar.

Dat is toch waarom wij hier op de aarde zijn? De liefde die in ons hele wezen aanwezig is.
Die liefde kunnen wij zo moeilijk zien. Wij gaan kapot aan onze tekortkomingen. 
Kijken zoveel gemakkelijker naar onze “onvolkomenheden”. 
Ja wij gaan daar zo ver in dat wij er letterlijk ziek van worden...... Waarom?

Waarom kunnen wij het leven niet haar loop laten gaan. 
Waarom willen wij krampachtig vasthouden wat wij hebben. 
Waarom kunnen wij niet leven zonder zekerheden. 
Zijn die zekerheden dan zo gelukzalig makend?

Wanneer je dit artikel leest, kom je toch tot de conclusie dat wij als mensen het ons zo verschrikkelijk moeilijk maken.

Heb uw naaste lief GELIJK uzelf. Hoe vaak hebben wij dat niet uitgesproken. 
En hoe gemakkelijk lezen wij over de ECHTE betekenis van deze zin heen?

Open je hart voor jezelf. Ga stil staan bij het feit dat je jezelf mag liefhebben. 
Misschien heb je als kind die liefde niet gekregen, dat houdt niet in dat je nu je hele leven jezelf die LIEFDE moet gaan ontzeggen. 

Je mag van jezelf houden. Je mag voor jezelf kiezen. 
Dat zijn opdrachten die bij het leven horen. Je komt op aarde om jezelf te leren kennen, in al je facetten. Je hebt een leven lang nodig om daaraan te werken. 

Op het orakel van Delphi staat “Ken U zelve”. 
Ja daar hebben wij een heel leven voor nodig en lang niet iedereen lukt. 

Wij zijn een raadsel voor onszelf. 
Dat raadsel oplossen blijkt een hele moeilijke opgave te zijn. 
Maar wanneer je niet op jezelf vertrouwd, je niet opent voor jezelf en nog sterker jezelf niet kan accepteren, hoe kan je dan dit raadsel oplossen????

Dus voel je vrij, vlieg met de adelaar en neem je eigen plaats in!


vrijdag 29 september 2017

Beslissen om je ZELF te vinden..

Jezelf vinden.....

Hoe moeilijk blijkt het te zijn. Je zelf vinden. 
Je bent al jaren met jezelf op stap. Iedere dag en zoals wij dat tegenwoordig noemen.... 24/7. 
Je zit de hele dag letterlijk met jezelf opgescheept. 

En wat blijkt het moeilijk te zijn om jezelf te accepteren. Jezelf lief te hebben. 
Lief te hebben zonder dat je er een oordeel aan hangt. 
Waarom luisteren wij constant naar de stemmetjes die ons vroeger dingen vertelden waar wij verdrietig en heel boos om werden. 

Waarom geven wij zoveel kracht aan de woorden van de mensen die ons pijn hebben gedaan. 
Dat was toch gisteren. Ja, ik weet dat er hele schrijnende situaties over mensen zijn uitgestort. Waarom blijf je die hele pijnlijke woorden zoveel aandacht en energie geven. 

Gisteren is geweest. Het is een herinnering. Goed of niet goed. Het heeft je gemaakt naar de mens van vandaag. Vandaag loop je je eigen lessen op en dat maakt je weer een ander mens voor morgen.......

Veranderen van jezelf begint met een beslissing. Je kan, nee moet een beslissing nemen. 
Wil ik de pijn die mij aangedaan is en die ik dagelijks voel, nu nog langer mijn leven laten beheersen. 
Heb ik er niet genoeg onder geleden? Ben ik niet lang genoeg verdrietig geweest? 
Waarom blijf ik zo bezig met die pijnlijke opmerkingen, terwijl ik eigenlijk wil dat ze nooit uitgesproken waren? 


En toch ga je door met je die pijnlijke woorden te herinneren. 
Je blijft die oude wond hou je open. De pijn die je aangedaan is blijft zodoende in stand. Is dat wat je wil? Nee toch!!!

Dan zal je dit onderwerp bij jezelf rustig moeten gaan bekijken. 
Wanneer ik niet wil dat ik die pijn in stand hou, hoe kan ik het veranderen? 

Door in eerste instantie een beslissing te nemen. De beslissing dat je er niet meer zo mee om wil gaan. Dat je je eigen beslissingen gaat nemen en dat je in de spiegel een liefdevol mens ziet. 

Je mag naar jezelf kijken op je eigen manier. 
Neem dan de beslissing ook echt op je eigen manier met jezelf om te gaan en niet via de pijnlijk aangebrachte ervaringen van de ander. 

Loop niet meer gebukt onder de oude pijnen. Ga rechtop staan. Open letterlijk je hart. 
Kijk jezelf diep in de ogen en zeg. “De nieuwe mens is vandaag geboren.” 
Die oude mens met zijn/ haar pijnlijke ervaringen heb ik lang genoeg meegezeuld. 

Nu is het mijn tijd en die ga ik op mijn EIGEN manier invullen. 
Ja je mag jezelf zijn. NEE je MOET jezelf zijn. 
Neem de beslissing en ga ervoor. Gefeliciteerd met deze wijze beslissing.

Dan kan je vliegen en ga je een heerlijke tijd in de nieuwe energie tegemoet.

vrijdag 22 september 2017

23 september 2017………??!!!

Wie op het internet actief is, en wie is dat niet, heeft gelezen over 23 september 2017.

Dit is nu een prachtig voorbeeld hoe je een hele menigte mensen een bepaalde kant  op krijgt. Natuurlijk voelen wij allemaal dat er veel verandert. 
Dat wij veranderen, dat de natuur verandert en dat ook onze samenleving verandert. 
Er zijn is onze tijd nog weinig zekerheden.

Velen van ons hebben  problemen met een nacht lekker slapen. 
Wanneer je je laat opjutten door bepaalde berichtgeving, zal je het niet gemakkelijk krijgen.
Wij veranderen als mensen in een sneltreinvaart.  
Wij zijn er heel bewust mee bezig. Wij worden veel gevoeliger. 

Wij voelen allemaal dat er nog veel meer veranderingen komen. 
Natuurlijk kunnen wij daar geen abstracte beelden  van vormen. 
Dat maakt ons ontvankelijk voor dergelijke berichten. 

Natuurlijk heb ik de wijsheid ook niet in pacht, maar maak het jezelf niet moeilijker dan deze periode al voor je is. Ga niet zitten rillen en trillen. 

Wij hebben al diverse berichten gehad in dezelfde trant. 
Hoe hebben wij allemaal naar het jaar 2000 uit gekeken. 
En niet te vergeten naar 12 december 2012……! 

Wij dachten dat toen de wereld in een klap veranderde. Het bleek niet zo te zijn. 

Voor sommigen zelfs een desillusie. Maar er is veel in gang gezet. 
Moet je je voorstellen dat wij op 12-12-12 in een klap andere  mensen waren geworden. 

Wij hebben al moeite met de snelheid van de verandering waar wij nu deelgenoot van zijn. 
Hebben moeite om die snelheid van verandering bij te houden. 

Wat een geluk dat wij op 12-12-12 niet naar bed gegaan zijn en als nieuwe mensen opgestaan zijn. Wij zouden ons geen raad geweten hebben. Nogmaals laat je niet gek maken. 

Het is al ingewikkeld genoeg. Blijf dicht bij jezelf. Je mag loslaten en je vrij voelen. 
Niet alleen vliegen als de adelaar, maar je ook vrij voelen als een vogel. 
Hoe vaak is dat niet door je heen gegaan, terwijl je naar een zwevende vogel stond te kijken. 
Wel voel je als die vogel. Laat je niet te neerdrukken. 

Vlieg je eigen koers op je eigen gevoel...... vertrouwen!

Afbeeldingsresultaat voor adelaar

vrijdag 15 september 2017

Loslaten en nog eens loslaten, een heftige periode

Stormen, regen, wateroverlast en loslaten……
Het stormt buiten. 
Alles wat nog verkeerd lag, heeft het goed te verduren. 
Het regent en regent maar, ook hier kan je het loslaten in zien. 
Alles wat ons nog dwars  zit vanuit het verleden wordt weggeblazen of schoongespoeld. 
Zo toepasselijk. 

In de delen van de wereld die nog heftiger worden getroffen zien wij naast de ellende, ook verbroedering. Mensen die eerst niet zo goed met elkaar overweg konden, hebben  nu de handen ineen geslagen en helpen elkaar weer naar een nieuwe start. 
Wat een verandering allemaal.

Er is de afgelopen tijd veel, ja heel veel  verandert. Je leest steeds weer dat wij zo snel aan het veranderen zijn. Deze afgelopen maand is het echt heel snel gegaan. 

Er zijn steeds meer mensen die genieten van de nieuwe hogere en lichtere energie. 
Mensen die een maand geleden nog moe waren, slecht sliepen, ervaren nu veel positievere dingen.  Door met elkaar te verbinden, letterlijk de hand van de ander te pakken en zo onze energie doorgeven en versterken,  gaan wij heel anders met elkaar om.

Wij beginnen onze harten verder te openen. 
Beginnen te zien dat wij met elkaar sterker, ja veel sterker zijn. 
Geloof, Hoop en Liefde. De sterkste is de LIEFDE. 
Dat zijn wij nu met elkaar weer in de praktijk aan het brengen. 

Onze ogen gaan open, net als onze harten. 
Wij kijken naar de ander en zien dat de ander net zo in het leven staat, als wij. 
Materieel  mag het verschillen, maar emotioneel gaan wij allemaal dezelfde weg.  

De een gaat daar bewuster mee om dan de ander. Dat maakt het grote verschil. 
Wanneer je weet wat je kwijt bent, kun je er naar zoeken. 
Wanneer je zelfs niet weet wat je kwijt bent, wordt het een naar probleem.  
Je kan dan zomaar in iets verzeild raken waar je geen uitweg in kunt vinden.

Er komen nog een aantal heftig dagen in de energie aan. Zie het positief. 
De verandering van onszelf kan alleen maar voordeel  bieden. 
Wij krijgen letterlijk nieuwe middelen tot onze beschikking. Wij lopen soms verbaasd  naar onszelf te kijken. Wat is dit nu weer? 

Wanneer wij die nieuwe middelen die wij tot onze beschikking krijgen gaan begrijpen, zien wij dat onze mogelijkheden steeds over nieuwe grenzen heen gaan. Wat moeilijke tijd? 
Nee hoor het is qua ontwikkeling van de mens een prachtige tijd.  
Gelukkig gaan steeds meer mensen dat zien en ervaren.

19 september, nieuwe maan
22 september  de equinox

Dus de stijging van de energie gaat gewoon door. 
De veranderingen gaan in een sneltreinvaart door. 

Zorg dat je letterlijk blijft vliegen in een hoge trilling van je energie.  
Met een hoge trilling zal je jezelf het meest ontspannen voelen en kunnen genieten van alles wat in en om ons heen gebeurt.


So fly high with the eagle….. De adelaar kan je naar ongekende hoogten brengen

Afbeeldingsresultaat voor adelaar

donderdag 7 september 2017

september 2017 veel activiteit in de energie

Wij zijn de zomer aan het afsluiten.
Wij gaan op weg naar de herfst.
De zomer, het seizoen van licht en warmte, is aan ons voorbij getrokken.

Wij hebben die zomer allemaal op onze eigen manier beleefd.
Maar in vergelijking met vorig jaar om deze tijd, is er echt weer heel veel veranderd.
Wij nemen meer licht mee naar de herfst.
Wij zijn omringd door een vernieuwde en vernieuwende energie.
Alles wordt met recht in een sterker licht gezet.

Dat heeft consequenties voor onszelf en voor ons functioneren.
Onze kijk op het leven is sterk aan het veranderen.
Wij zijn met velen intensief bezig met de stijgende energie op aarde.
6 september 2017 was er weer een zonnevlam van buitengewone omvang.
Wij transformeren als mens daardoor.

Wij hebben vaak slapeloze nachten.
Hadden niet verwacht dat wij dat allemaal op konden brengen.
Maar het lukt ons wel! Wij zijn niet voor niets in deze periode op aarde.
Daar hebben wij reikhalzend naar uit gekeken.

Velen hebben onrustige nachten.
Horen en ruiken dingen die zij soms niet kunnen plaatsen.
Wij waren gewend alleen met onze 5 zintuigen te werken.
Dit is nu volledig veranderd.

Wij zijn zo gevoelig dat er ook op andere frequenties dingen tot ons doordringen.
Wij staan steeds sterker in verbinding met de signalen vanuit het universum.
Je kan ook zeggen de signalen die ons vanuit de spirituele wereld worden toegezonden.
Wij moeten voor een groot deel nog leren omgaan met die signalen.
Wij moeten leren interpreteren wat die signalen ons te zeggen hebben.

Menigeen is heel nieuwsgierig en kan niet wachten op het volgende nieuwe stukje dat wordt
aangeboden.
Maar eerst moeten wij als kinderen leren omgaan met dit stukje transformatie.
Binnenkort zal het je weer helemaal duidelijk zijn en zal je er als "normaal" mee omgaan.

Wij gaan in een sneltreinvaart van de ene periode naar de andere.
Een gezonde nieuwsgierigheid is dan heel welkom.
Je kan ook zeggen een stukje gezonde spanning..... Wat is het volgende..?