Waarom deze blog

Deze blog is bedoeld voor mensen die zich bezighouden met spiritualiteit en de verandering in de energie op aarde. Ik zal met enige regelmaat artikelen plaatsen die met dit onderwerp te maken hebben. Verder zal ik aanwijzingen geven van hoe je je het beste kan afstemmen op die nieuwe hogere energie. Ik hoop je vaak op mijn blog te mogen ontmoeten.

vrijdag 13 oktober 2017

Wij worden andere mensen........... nee wij worden onszelf!

Wat hebben wij veel te verduren. 
Niet alleen overdag maar ook in de nachten zijn wij druk aan het werk. 
De ene droom is nog intenser dan de andere. 

Wij zijn letterlijk 24 per dag “onbewust” en voor een deel bewust met onszelf bezig. 
Toch zijn wij nog steeds niet zo liefdevol naar onszelf. 
Wanneer wij naast een vriend of vriendin zouden staan die zo intens aan zichzelf werkte, dan zou het complimentjes regenen. 
Er zou geen eind komen aan de loftuitingen waarmee wij de ander zouden overladen....

Maar hoe staat het met onszelf. Waarom vinden wij het gewoon dat wij ons “huiswerk” zo intens maken en dat wij het eigenlijk maar heel gewoon vinden.

Wanneer ik een stuk voor het blog ga schrijven vraag ik altijd aan mijn spirituele begeleiders waarover willen jullie dat ik dit keer schrijf.

Ik kreeg het plaatje te zien van een oesterschelp die open gaat en waarin een prachtige parel ligt.
Maar op de achtergrond hoor ik diezelfde begeleiders onderling “lachen”. 
Nee ze lachen ons niet uit. Ze verbazen zich over ons. 
Je hebt het natuurlijk al begrepen. 

Die oesterschep ben jij. Die prachtige parel die erin ligt ben je ook. 
Wij zijn allemaal zo hard aan het werk om die parel naar boven te krijgen. 
Maar hebben niet door dat in onze kern die prachtige parel altijd al aanwezig is geweest. 
Dat “lachen” wat ze doen bestaat uit verwondering en verbazing.

Zij zien de schoonheid van de mensen die zo hard werken aan hun transformatie. 
Die daar letterlijk dag en nacht mee bezig zijn. Maar daarnaast zo weinig tevreden zijn met zichzelf. Zij zijn verbaasd dat WIJ die schoonheid niet zien.......

Zij zijn te allen  tijde bereid ons te helpen om onszelf op een liefdevolle manier te gaan zien.
Wij mogen stoppen met die kritiek op onszelf. 

Wij mogen letterlijk onze eigen weg kiezen. Wij mogen onze eigen keuzes maken. 
Ja wij zijn eeuwenlang op een andere manier door onze omgeving benaderd. 

Maar echt, de nieuwe mens mag ontwaken en zichzelf lief hebben. 
Dan gaan wij open als bloemen en kunnen genieten van de hele schepping waarin wij leven. 
Want die natuur heeft ons nodig, maar wij die natuur niet minder. 

Dan kom ik weer bij de adelaar. Door hoog met hem te vliegen pas je niet alleen je energie trilling aan, maar stijg je toch grote hoogten vanwaar je intens kan genieten van de natuur. Twee dingen in een.

Vliegen met de adelaar, maakt ons vrij.......


vrijdag 6 oktober 2017

Levensvragen....... waarom????

Waarom is het zo moeilijk onze eigen keuzes in het leven te maken....
Waarom hebben wij onbewust het gevoel dat wij dat niet mogen doen?
Waarom hebben wij dan het gevoel dat wij er niet bij horen, niet in die groep passen?
Waarom is het zo moeilijk om onszelf lief te hebben?
Waarom luisteren wij liever naar de nare dingen die tegen ons gezegd zijn en die ons zo pijn gedaan hebben?
Waarom vind ik mijzelf niet mooi en kan ik mijzelf niet accepteren?
Waarom kijk ik liever naar de problemen van de ander dan naar die van mijzelf?

Dit zijn zo maar een serie vragen waar wij ons dagelijks onbewust mee bezighouden. 
Wanneer je die vragen zo ziet staan. Is het dan niet verwonderlijk dat wij zoveel tijd van ons leven met deze vragen bezig zijn. Dat wij het zo moeilijk vinden om die vragen ter zijde te leggen. 
Te begrijpen dat deze vragen niet de wezenlijke vragen van het leven zijn.

Zijn wij dan op aarde gekomen om deze bovenstaande vragen te beantwoorden? Nee toch!
Dit kunnen toch niet de wezenlijke vragen van het leven zijn. 
Dit zijn vragen die ons afleiden van waar het in het leven werkelijk om gaat.

Ik ben een prachtig wezen en ik ben gekomen op aarde om een wezenlijke bijdrage te leven aan de samenleving daar.

Dat is toch waarom wij hier op de aarde zijn? De liefde die in ons hele wezen aanwezig is.
Die liefde kunnen wij zo moeilijk zien. Wij gaan kapot aan onze tekortkomingen. 
Kijken zoveel gemakkelijker naar onze “onvolkomenheden”. 
Ja wij gaan daar zo ver in dat wij er letterlijk ziek van worden...... Waarom?

Waarom kunnen wij het leven niet haar loop laten gaan. 
Waarom willen wij krampachtig vasthouden wat wij hebben. 
Waarom kunnen wij niet leven zonder zekerheden. 
Zijn die zekerheden dan zo gelukzalig makend?

Wanneer je dit artikel leest, kom je toch tot de conclusie dat wij als mensen het ons zo verschrikkelijk moeilijk maken.

Heb uw naaste lief GELIJK uzelf. Hoe vaak hebben wij dat niet uitgesproken. 
En hoe gemakkelijk lezen wij over de ECHTE betekenis van deze zin heen?

Open je hart voor jezelf. Ga stil staan bij het feit dat je jezelf mag liefhebben. 
Misschien heb je als kind die liefde niet gekregen, dat houdt niet in dat je nu je hele leven jezelf die LIEFDE moet gaan ontzeggen. 

Je mag van jezelf houden. Je mag voor jezelf kiezen. 
Dat zijn opdrachten die bij het leven horen. Je komt op aarde om jezelf te leren kennen, in al je facetten. Je hebt een leven lang nodig om daaraan te werken. 

Op het orakel van Delphi staat “Ken U zelve”. 
Ja daar hebben wij een heel leven voor nodig en lang niet iedereen lukt. 

Wij zijn een raadsel voor onszelf. 
Dat raadsel oplossen blijkt een hele moeilijke opgave te zijn. 
Maar wanneer je niet op jezelf vertrouwd, je niet opent voor jezelf en nog sterker jezelf niet kan accepteren, hoe kan je dan dit raadsel oplossen????

Dus voel je vrij, vlieg met de adelaar en neem je eigen plaats in!


vrijdag 29 september 2017

Beslissen om je ZELF te vinden..

Jezelf vinden.....

Hoe moeilijk blijkt het te zijn. Je zelf vinden. 
Je bent al jaren met jezelf op stap. Iedere dag en zoals wij dat tegenwoordig noemen.... 24/7. 
Je zit de hele dag letterlijk met jezelf opgescheept. 

En wat blijkt het moeilijk te zijn om jezelf te accepteren. Jezelf lief te hebben. 
Lief te hebben zonder dat je er een oordeel aan hangt. 
Waarom luisteren wij constant naar de stemmetjes die ons vroeger dingen vertelden waar wij verdrietig en heel boos om werden. 

Waarom geven wij zoveel kracht aan de woorden van de mensen die ons pijn hebben gedaan. 
Dat was toch gisteren. Ja, ik weet dat er hele schrijnende situaties over mensen zijn uitgestort. Waarom blijf je die hele pijnlijke woorden zoveel aandacht en energie geven. 

Gisteren is geweest. Het is een herinnering. Goed of niet goed. Het heeft je gemaakt naar de mens van vandaag. Vandaag loop je je eigen lessen op en dat maakt je weer een ander mens voor morgen.......

Veranderen van jezelf begint met een beslissing. Je kan, nee moet een beslissing nemen. 
Wil ik de pijn die mij aangedaan is en die ik dagelijks voel, nu nog langer mijn leven laten beheersen. 
Heb ik er niet genoeg onder geleden? Ben ik niet lang genoeg verdrietig geweest? 
Waarom blijf ik zo bezig met die pijnlijke opmerkingen, terwijl ik eigenlijk wil dat ze nooit uitgesproken waren? 


En toch ga je door met je die pijnlijke woorden te herinneren. 
Je blijft die oude wond hou je open. De pijn die je aangedaan is blijft zodoende in stand. Is dat wat je wil? Nee toch!!!

Dan zal je dit onderwerp bij jezelf rustig moeten gaan bekijken. 
Wanneer ik niet wil dat ik die pijn in stand hou, hoe kan ik het veranderen? 

Door in eerste instantie een beslissing te nemen. De beslissing dat je er niet meer zo mee om wil gaan. Dat je je eigen beslissingen gaat nemen en dat je in de spiegel een liefdevol mens ziet. 

Je mag naar jezelf kijken op je eigen manier. 
Neem dan de beslissing ook echt op je eigen manier met jezelf om te gaan en niet via de pijnlijk aangebrachte ervaringen van de ander. 

Loop niet meer gebukt onder de oude pijnen. Ga rechtop staan. Open letterlijk je hart. 
Kijk jezelf diep in de ogen en zeg. “De nieuwe mens is vandaag geboren.” 
Die oude mens met zijn/ haar pijnlijke ervaringen heb ik lang genoeg meegezeuld. 

Nu is het mijn tijd en die ga ik op mijn EIGEN manier invullen. 
Ja je mag jezelf zijn. NEE je MOET jezelf zijn. 
Neem de beslissing en ga ervoor. Gefeliciteerd met deze wijze beslissing.

Dan kan je vliegen en ga je een heerlijke tijd in de nieuwe energie tegemoet.

vrijdag 22 september 2017

23 september 2017………??!!!

Wie op het internet actief is, en wie is dat niet, heeft gelezen over 23 september 2017.

Dit is nu een prachtig voorbeeld hoe je een hele menigte mensen een bepaalde kant  op krijgt. Natuurlijk voelen wij allemaal dat er veel verandert. 
Dat wij veranderen, dat de natuur verandert en dat ook onze samenleving verandert. 
Er zijn is onze tijd nog weinig zekerheden.

Velen van ons hebben  problemen met een nacht lekker slapen. 
Wanneer je je laat opjutten door bepaalde berichtgeving, zal je het niet gemakkelijk krijgen.
Wij veranderen als mensen in een sneltreinvaart.  
Wij zijn er heel bewust mee bezig. Wij worden veel gevoeliger. 

Wij voelen allemaal dat er nog veel meer veranderingen komen. 
Natuurlijk kunnen wij daar geen abstracte beelden  van vormen. 
Dat maakt ons ontvankelijk voor dergelijke berichten. 

Natuurlijk heb ik de wijsheid ook niet in pacht, maar maak het jezelf niet moeilijker dan deze periode al voor je is. Ga niet zitten rillen en trillen. 

Wij hebben al diverse berichten gehad in dezelfde trant. 
Hoe hebben wij allemaal naar het jaar 2000 uit gekeken. 
En niet te vergeten naar 12 december 2012……! 

Wij dachten dat toen de wereld in een klap veranderde. Het bleek niet zo te zijn. 

Voor sommigen zelfs een desillusie. Maar er is veel in gang gezet. 
Moet je je voorstellen dat wij op 12-12-12 in een klap andere  mensen waren geworden. 

Wij hebben al moeite met de snelheid van de verandering waar wij nu deelgenoot van zijn. 
Hebben moeite om die snelheid van verandering bij te houden. 

Wat een geluk dat wij op 12-12-12 niet naar bed gegaan zijn en als nieuwe mensen opgestaan zijn. Wij zouden ons geen raad geweten hebben. Nogmaals laat je niet gek maken. 

Het is al ingewikkeld genoeg. Blijf dicht bij jezelf. Je mag loslaten en je vrij voelen. 
Niet alleen vliegen als de adelaar, maar je ook vrij voelen als een vogel. 
Hoe vaak is dat niet door je heen gegaan, terwijl je naar een zwevende vogel stond te kijken. 
Wel voel je als die vogel. Laat je niet te neerdrukken. 

Vlieg je eigen koers op je eigen gevoel...... vertrouwen!

Afbeeldingsresultaat voor adelaar

vrijdag 15 september 2017

Loslaten en nog eens loslaten, een heftige periode

Stormen, regen, wateroverlast en loslaten……
Het stormt buiten. 
Alles wat nog verkeerd lag, heeft het goed te verduren. 
Het regent en regent maar, ook hier kan je het loslaten in zien. 
Alles wat ons nog dwars  zit vanuit het verleden wordt weggeblazen of schoongespoeld. 
Zo toepasselijk. 

In de delen van de wereld die nog heftiger worden getroffen zien wij naast de ellende, ook verbroedering. Mensen die eerst niet zo goed met elkaar overweg konden, hebben  nu de handen ineen geslagen en helpen elkaar weer naar een nieuwe start. 
Wat een verandering allemaal.

Er is de afgelopen tijd veel, ja heel veel  verandert. Je leest steeds weer dat wij zo snel aan het veranderen zijn. Deze afgelopen maand is het echt heel snel gegaan. 

Er zijn steeds meer mensen die genieten van de nieuwe hogere en lichtere energie. 
Mensen die een maand geleden nog moe waren, slecht sliepen, ervaren nu veel positievere dingen.  Door met elkaar te verbinden, letterlijk de hand van de ander te pakken en zo onze energie doorgeven en versterken,  gaan wij heel anders met elkaar om.

Wij beginnen onze harten verder te openen. 
Beginnen te zien dat wij met elkaar sterker, ja veel sterker zijn. 
Geloof, Hoop en Liefde. De sterkste is de LIEFDE. 
Dat zijn wij nu met elkaar weer in de praktijk aan het brengen. 

Onze ogen gaan open, net als onze harten. 
Wij kijken naar de ander en zien dat de ander net zo in het leven staat, als wij. 
Materieel  mag het verschillen, maar emotioneel gaan wij allemaal dezelfde weg.  

De een gaat daar bewuster mee om dan de ander. Dat maakt het grote verschil. 
Wanneer je weet wat je kwijt bent, kun je er naar zoeken. 
Wanneer je zelfs niet weet wat je kwijt bent, wordt het een naar probleem.  
Je kan dan zomaar in iets verzeild raken waar je geen uitweg in kunt vinden.

Er komen nog een aantal heftig dagen in de energie aan. Zie het positief. 
De verandering van onszelf kan alleen maar voordeel  bieden. 
Wij krijgen letterlijk nieuwe middelen tot onze beschikking. Wij lopen soms verbaasd  naar onszelf te kijken. Wat is dit nu weer? 

Wanneer wij die nieuwe middelen die wij tot onze beschikking krijgen gaan begrijpen, zien wij dat onze mogelijkheden steeds over nieuwe grenzen heen gaan. Wat moeilijke tijd? 
Nee hoor het is qua ontwikkeling van de mens een prachtige tijd.  
Gelukkig gaan steeds meer mensen dat zien en ervaren.

19 september, nieuwe maan
22 september  de equinox

Dus de stijging van de energie gaat gewoon door. 
De veranderingen gaan in een sneltreinvaart door. 

Zorg dat je letterlijk blijft vliegen in een hoge trilling van je energie.  
Met een hoge trilling zal je jezelf het meest ontspannen voelen en kunnen genieten van alles wat in en om ons heen gebeurt.


So fly high with the eagle….. De adelaar kan je naar ongekende hoogten brengen

Afbeeldingsresultaat voor adelaar

donderdag 7 september 2017

september 2017 veel activiteit in de energie

Wij zijn de zomer aan het afsluiten.
Wij gaan op weg naar de herfst.
De zomer, het seizoen van licht en warmte, is aan ons voorbij getrokken.

Wij hebben die zomer allemaal op onze eigen manier beleefd.
Maar in vergelijking met vorig jaar om deze tijd, is er echt weer heel veel veranderd.
Wij nemen meer licht mee naar de herfst.
Wij zijn omringd door een vernieuwde en vernieuwende energie.
Alles wordt met recht in een sterker licht gezet.

Dat heeft consequenties voor onszelf en voor ons functioneren.
Onze kijk op het leven is sterk aan het veranderen.
Wij zijn met velen intensief bezig met de stijgende energie op aarde.
6 september 2017 was er weer een zonnevlam van buitengewone omvang.
Wij transformeren als mens daardoor.

Wij hebben vaak slapeloze nachten.
Hadden niet verwacht dat wij dat allemaal op konden brengen.
Maar het lukt ons wel! Wij zijn niet voor niets in deze periode op aarde.
Daar hebben wij reikhalzend naar uit gekeken.

Velen hebben onrustige nachten.
Horen en ruiken dingen die zij soms niet kunnen plaatsen.
Wij waren gewend alleen met onze 5 zintuigen te werken.
Dit is nu volledig veranderd.

Wij zijn zo gevoelig dat er ook op andere frequenties dingen tot ons doordringen.
Wij staan steeds sterker in verbinding met de signalen vanuit het universum.
Je kan ook zeggen de signalen die ons vanuit de spirituele wereld worden toegezonden.
Wij moeten voor een groot deel nog leren omgaan met die signalen.
Wij moeten leren interpreteren wat die signalen ons te zeggen hebben.

Menigeen is heel nieuwsgierig en kan niet wachten op het volgende nieuwe stukje dat wordt
aangeboden.
Maar eerst moeten wij als kinderen leren omgaan met dit stukje transformatie.
Binnenkort zal het je weer helemaal duidelijk zijn en zal je er als "normaal" mee omgaan.

Wij gaan in een sneltreinvaart van de ene periode naar de andere.
Een gezonde nieuwsgierigheid is dan heel welkom.
Je kan ook zeggen een stukje gezonde spanning..... Wat is het volgende..?

vrijdag 25 augustus 2017

25 augustus 2017 sluiting van de leeuwenpoort

Wat een tumult geeft die stijgende energie. 
Ja het is net of wij met z’n allen aan een triatlon deel nemen. 
Inspannend en uitputtend.  Maar hebben veel steun aan elkaar.

Sommigen vliegen letterlijk op die sterk stijgende energie. 
Er komen heel verschillende berichten binnen. 
Het is duidelijk dat het ons fysieke lichaam veel moeite heeft om zich aan te passen. 

Dat houdt in ieder geval in dat die “R” nog heel regelmatig in je agenda zal mogen staan. 
Neem heel veel tijd voor jezelf. Ga sporten, wandelen, fietsen of op een andere manier de natuur in. Wij hebben nog de zomertijd. De dagen worden al weer korter. 
Dus neem deze energie van de zomer mee. Sla het zo veel mogelijk op. 
Je moet er weer een donkere wintertijd op teren….

Wij zitten in een periode van loslaten  en transformatie. 
Wij doorleven en doorvoelen (bijv. door de droom) achter ons liggende en aanwezige emoties. 
Je zal merken dat je anders naar die emoties gaat kijken, c.q. herbeleven. 
Het is net alsof je een andere bril op hebt gezet. Kijk er maar eens goed naar. 

Misschien herken je het nu, terwijl je dit leest.
Wat je ook kan zijn opgevallen is dat alles veel sterker binnenkomt. 
Je staat letterlijk veel  meer open. Je hart is open gezet en ontvangt alles in versterkte vorm. 
Probeer daar maar rekening mee te houden.  

Niet  door je af te sluiten, maar wel door goed bij jezelf te blijven. 
Je mag heel dicht bij jezelf blijven. Voel je niet meteen wankelen. 
Maar kijk hoe het binnen is gekomen en waarom je zo strek  reageert. 

Ga dan zo snel mogelijk weer naar je RELAX stand en probeer je balans weer in evenwicht te brengen. PFFFF……. Rust, even time out. Dan weer verder. 
Hou er rekening mee dit hoort echt bij de nieuwe manier van ervaren.

Rust en vliegen.
Afbeeldingsresultaat voor adelaar


Velen van jullie passen het al toe. Het naar boven komen via de visualisatie. 
Vandaag 25/8 was ook weer een heftige dag in de energie. 

Het is soms moeilijk je pad vast te houden.  
Ook het internet heeft problemen met die energie. 
Af en toe valt alles weg en moet je weer opnieuw beginnen. 
Ja ik herken het ook. Regelmatig even pfff….. Maar  geduld is een schone zaak. 

Wij zullen ons nog meer over moeten leren geven aan de omstandigheden. 
Nee dat wil niet zeggen dat wij geen keuzes  kunnen maken en moeten  nemen. 
Maar de omstandigheden veranderen soms zo snel dat die aanpassing eigenlijk is het stromen via de flow van het ene naar het andere moment. 

De adelaar gaat ons  voor. Hij heeft zicht en inzicht, juist op grote hoogte. 
Wij hebben dat ook, maar moeten het nog wel beter leren gebruiken. 
Heb vertrouwen, er zijn al velen die voelen door een transformatie heen te zijn gegaan en er nu van genieten.

We komen allemaal op die plek terecht. 
Nogmaals, rust, vertrouwen en niet te zwaar aan jezelf tillen (= kan je niet stijgen) 
en lekker vliegen en zweven. Steeds hoger en hoger......

donderdag 17 augustus 2017

21 augustus - Totale zonsverduistering en Nieuwe Maan, 25 augustus sluiting van de Leeuwenpoort

Neem elkaar bij de hand en ontmoet de ander…..

De komende week wordt weer heftig in de energie. 
Niemand kan er eigenlijk omheen. 
Of je het je nu bewust bent of niet. 
De energie stijgt zo hard dat je het wel moet voelen. 

Natuurlijk ervaren wij het niet allemaal op dezelfde manier. 
Maar gedurende de dag of in de nacht ervaren wij veranderingen in onszelf die met die snel stijgende energie te maken hebben. 

Het is belangrijk dat je je rust neemt zover mogelijk.  
Dus heb je de “R” van relax in je agenda gezet? 
Wanneer je het moeilijk vindt om in de  “relaxstand”  te komen, probeer dan te visualiseren. 

Een visualisatie verandert je energie. 
Wil je daar hulp bij dan kan je vast wel iets vinden op You Tube. 
Neem een meditatie die je aanspreekt . 

Ik heb het al een aantal keren gehad over het vliegen met de adelaar.
 Hier volgt nog een keer de uitleg. 

Je stelt je voor dat je als een adelaar kan vliegen. 
Een adelaar vliegt met grote wiekslagen en zweeft op de thermiek van de lucht. 
Door het zweven voert die luchtstroom hem hoger en hoger. 
Door dit te visualiseren gaat jouw energie ook hoger worden. 
Het zal je echt een ander gevoel geven. 

Je zal minder kwetsbaar zijn voor stemmingen. 
Wanneer je duizelig bent heb je de kans dat het ook vermindert. 
Zweef hoger en hoger en voel dan hoever je die hoge energie kan verdragen. 
Door te oefenen kom je hoger en kan je er ook beter mee omgaan.
Afbeeldingsresultaat voor adelaar in vlucht

Neem  elkaar letterlijk bij hand. 
Door elkaar de hand te reiken versterk je de energie. 
Je ONTmoet de ander. Je MOET niet maar mag er samen ZIJN. 
Wanneer 10 mensen zich verenigen (elkaar de hand geven en zich verbinden ) ontstaat er een energie van 100 mensen. 
Dus je begrijpt hoe belangrijk het is om elkaar te ontmoeten en te versterken. 
Samen kunnen wij alles aan!

Wees er goed op voorbereid dat je de energie de komende week 21/8 – 25/8, sterk zal voelen. 
Zorg dat je geen overvolle agenda hebt. 
Maak je er vooral niet TE DRUK over, dan heb je zelfs kans dat je de voordelen van die hoge  energie heel positief gaat ervaren.vrijdag 4 augustus 2017

Maandag 7 augustus volle maan…..

Vermoeidheid en conflictsituaties kunnen daar deel van uitmaken.
Maar rond volle maan worden er ook meer kinderen geboren. 
Kinderen die deze prachtige, enerverende tijd op aarde zelf willen ervaren. 
Kinderen die heel gevoelig zijn en die over veel kennis beschikken. 

Het is en blijft een heftige periode. 
En nogmaals nee, het einde is nog niet in zicht.

De stand van de planeten maakt het geheel er niet minder gemakkelijk op. 
Heftig en nog eens heftig. 
Het is echt een periode om je veiligheidsgordels vast te maken en voorlopig maar vast te houden. 

De energie is gisteren (3 augustus) heel erg gestegen. 
Velen zullen dit ongetwijfeld gevoeld en gemerkt hebben. 
3 Augustus was het begin van weer een intense periode van stijgingen. 

Ik zal hieronder een overzicht geven van de datums die in ieder geval  heftige stijgingen gaan geven. Plan dus rustige dagen op die datum. 
Ga lekker relaxen, de tuin of de natuur in. 
Pak je fiets en ga er op uit. 

De natuur is een van de plekken waar je het beste tot jezelf kunt komen. Moeder Natuur is goed in het neutraliseren van je energie.

Hier volgen de datums (in het Engels, maar begrijpelijk denk ik)
August 3 – August Gateway begins (geweest en gemerkt een enorme stijging)

August 7 – Full Moon & Partial Lunar Eclipse (11:12amPT).
August 8 – The Lion’s Gate
August 11-13 Cosmic trigger point
August 21 – Total Solar Eclipse, New Moon (11:31amPT)
August 25 – August Gateway closes

September 21 -25, including:
September 22 – Equinox (1:02pmPT) and
September 23 – Cosmic Trigger, Timeline Shift

December 21 – 25, including:
December 21- Solstice (8:28amPT) and
December 23 – Cosmic Trigger, Timeline Shift

Zet deze datums maar eens in je agenda. 
Het is echt goed om rekening met deze datums te houden, zeker wanneer je inmiddels gemerkt hebt dat je er gevoelig voor  bent. 

Zet een grote “R” in je agenda en weet dat je die dagen echt in de “Relax-stand” moet proberen te staan.

Maar gelukkig is het niet alleen kommer en kwel. 
Er komen al veel meldingen van mensen die zich op die dagen heerlijk voelen. 
Zij hebben een liefde en blijdschap in zichzelf gevonden, die zij van te voren niet gekend hebben. 

Dit houdt niet in dat deze mensen geen “problemen” hebben. 
In tegendeel dat is juist hetgeen hen zo “vreemd” overkomt.

Een gewaarschuwd mens telt voor TWEE.

Doe er je voordeel mee en probeer er zoveel mogelijk van te genieten.

vrijdag 28 juli 2017

1001 vragen en die vermoeidheid.....

Wij zitten vol vragen.....?
Wij willen alles zo graag zeker weten.
Waarom???

Waarom willen wij die zekerheid?
Zo zijn wij altijd opgegroeid.
Onze ouders waren er het eerste om ons die zekerheid te verschaffen.
Naarmate wij ons losmaakten van onze ouders
moesten wij steeds meer onze eigen zekerheden vinden.

Die zekerheden zijn onlosmakelijk verbonden met ons zelfvertrouwen en onze veiligheid.
Wanneer je voldoende zelfvertrouwen had, kwam het met die veiligheid wel goed.
Maar hoe zit dat nu?

Wij vliegen van de ene dag in de andere.
Hebben nauwelijks tijd om ons dingen goed te realiseren.
Wat is er precies allemaal gebeurd de afgelopen week?
We krijgen er steeds meer moeite mee om dat terug te halen.
De snelheid van de tijd en de vele manieren van informatie, maken het er niet gemakkelijker op alles uit elkaar te houden.

Misschien is het daarom wel eens goed je letterlijk af te vragen of je jezelf wel
constant zoveel dingen moet afvragen.
Misschien is het veel gemakkelijker om naar je vertrouwen te gaan.

Wij worden vanuit de spirituele wereld begeleid door onze gidsen, begeleiders en zelfs door engelen.
Zelf maak ik wel de vergelijking dat ik net een tram of een trolleybus ben.
Hij rijdt alleen maar door de verbinding die er is met zijn lijn.
Door die lijn krijgt hij energie maar ook zijn veiligheid.
De tram en de bus wijken niet van het pad....

Door onszelf met dit voorbeeld te vergelijken kom je naar het plaatje van een
intense verbinding met de spirituele wereld.
Wij weten daar allemaal genoeg vanaf.

Maar in hoeverre durf je ook op DIE begeleiding je volle vertrouwen af te stemmen.
Dan is het niet meer noodzakelijk om zoveel vragen te stellen.
Via je vertrouwen kan je moeiteloos van punt A naar punt B. Hoe en wanneer, dat kom je vanzelf te
zien.

Het wordt een stuk gemakkelijker door via je vertrouwen en je verbondenheid
door het leven te gaan. Het zal je veel in vermoeidheid schelen.
Er valt een zekere spanning van je af en je komt in een ontspanning die je een vloeiende energie
geeft.

Je kan eigenlijk zeggen dat je gaat vliegen, van het ene naar het andere
moment. Dat is wat veel meer overeenkomt met de nieuwe mens die je al een hele
tijd bent.

Je bent nog steeds een mens van vlees en bloed, maar je wordt steeds
meer een engel op aarde.
Doe er je voordeel mee, minder vragen en meer vliegen.
Op naar de nieuwe energie.


vrijdag 21 juli 2017

Minder wordt meer....

Wat zijn wij allemaal druk bezig met die veranderingen.
Het is mooi om te zien dat er al weer een hele groep mensen bewuster in de veranderende energie bezig zijn.
Een paar maanden geleden, dus niet 2012, waren wij nog lang niet zo ver.
Er zijn al veel mensen die melden dat zij zich lichter voelen.
Blij worden van kleine dingen. Echt veel meer naar hun hart luisteren.

Ja het is prachtig om te zien hoe sterk wij in die transformatie zitten.
Het is soms zo simpel.
Door je huis op te ruimen krijg je letterlijk ruimt.
Die ruimte is niet alleen in je huis, maar je voelt het ook in je hoofd.

Doordat er ruimte ontstaat krijg je overzicht.
Ben je iets kwijt dan is het ook gemakkelijker te vinden.

De reclamefolders verlokken ons tot kopen.
Maar probeer ook daar eens bewust mee om te gaan.
Zijn die leuke goedkope aanbiedingen echt noodzakelijk om aan te schaffen, zodat je huis en je kasten weer vollopen?

Maak je je eigen koopgedrag eens bewust.
Je kan het zelfs zo inzichtelijk maken dat het geld dat je daardoor bespaart, wel voor iets moois voor jezelf koopt.

Of je koopt daarvoor iets voor een lieve vriend of vriendin om aan te geven hoe belangrijk die in je leven is. Ja ook dat geeft een goede energie.

Een energie waar je hart van gaat stromen.
Zo maak je de cirkel weer rond.
Je huis wordt leger, je portemonnee minder snel leeg en je hart loopt er vol van.

Wij leren zo nog meer om met kleine dingen tevreden te zijn.
We krijgen keer op keer een blij gevoel, dat we dat ook weer bereikt hebben.
Het kan zo simpel zijn.

Het ligt vlak voor ons en daarom kijken we er vaak over heen.

Ook hier geldt minder wordt meer!
Ga er maar mee aan de slag en laat je verrassen.
Het zal je energie ten goede komen.

donderdag 13 juli 2017

Loslaten brengt mij mijn rust terug.

 Er is nogal wat gebeurt dit afgelopen weekend. 
We hebben het allemaal behoorlijk te verduren gehad. 
Heb je zelf ook niet dat gevoel. 

Er was maar een enkeling die het prima naar zijn zin had. 
Maar de meerderheid van de mensen die het blog volgen, had het niet gemakkelijk. 
Ik heb diverse heftige reacties langs zien komen. 

Het is een periode van loslaten. Van opruimen. 
Niet alleen jezelf maar ook van je huis. 
Misschien wil je zelfs wel ineens die andere baan? 
Je staat soms versteld van jezelf wat er ineens in jezelf aan het veranderen is.

Hoe geef  je daar nu een juiste invulling aan?
Ga eens rustig zitten. Pak eventueel pen en papier. 
Overzie hoe je leven er tot nu toe heeft uitgezien. 
Deel je leven eens in periodes in. De periodes voor globaal 2012, en daarna. 

Hoe kijk je naar jezelf in die “goede oude tijd”? 
Is dat de persoon die je nog herkent?
Is dat niet een afspiegeling van degene die je nu al geruime tijd bent. 
Je herkent dan pas hoe je veranderd bent. 

Wij zijn allang niet meer de personen van voor 2012. 
Waarom passen wij onze handelswijze dan niet aan? 
Wij die zo veranderd zijn, proberen nog  steeds te reageren en te functioneren als de persoon van voor 2012. Ja wij zijn 5 jaren verder. 

Maar je kan gerust  zeggen dat wij er al een heel nieuw leven aan vast “geplakt” hebben. 
Je bent inderdaad eigenlijk opnieuw geboren, zonder  dat er ouders aan te pas kwamen. 

Maar dat houdt in dat die “beide” personen niet congruent zijn aan elkaar. 
Ze lijken aan de buitenkant op elkaar , maar van binnen zijn het totaal verschillende personen.  
DAT IS NU PRECIES ONZE VALKUIL…. 
Je denkt dat je dezelfde bent, maar je bent het helemaal niet meer.

Wat kan je dan het beste als eerste doen…..?

Ja natuurlijk, die “oude” persoon loslaten. 
Die laat je in het laatje bij de foto’s en de herinneringen. 
Neem het besluit om met die “nieuwe” mens  op pad te gaan. 

Wanneer je loslaat wat behoort bij de voorgaande periode, wordt het gemakkelijker om je nieuwe weg in te slaan. Neem het besluit om je hart te volgen. 
Je dromen waar te maken. Je vrijheid op te zoeken. Maak je hoofd  leeg. 
Ga de natuur in en voel je een met de natuur. Je bent een wezenlijk onderdeel  van de gehele schepping. 

Open je hart en ga naar de verwondering. Voel de energie stromen. 
Wij zijn zoveel gevoeliger geworden. Je antennes werken als nooit tevoren. 
Kan vervelend zijn, maar ook een voordeel. 
Probeer maar eens helderheid te krijgen over je eigen gevoelens. 
Door in de natuur te zijn kom je dicht bij jezelf. 

Laat het oude los en ga opnieuw met jezelf op pad. 
Al die oude patronen maken het je alleen maar moeilijk. Werken je als het ware tegen.  
Laat los wat je los kan laten en je niet meer nodig hebt. Ga op pad met je hart als het allerbelangrijkste instrument. 

Je hart liegt nooit….. Het is aan jou om dat signaal met je scherp ingestelde antenne op te gaan vangen. Voel je gelukkig, voel je vrij en maak van iedere dag weer een nieuwe dag. 
Een dag die je in de avond overziet. Hoe is het gegaan met mij vandaag? 

Wat heb ik allemaal voor moois mogen beleven? 
Soms zijn het echt de kleine dingen die het doen. 
Maar laat los en word je bewust  van het goede. 
Het zal je een warm gevoel in je hart opleveren. 
Dat warme gevoel in je hart zal je een blij mens maken.
Iedere dag weer. 

vrijdag 7 juli 2017

9 juli volle maan. wisselende stemmingen......


Wat vliegen die weken.
Je staat op, opent de gordijnen en verwelkomt de dag.
Na diverse hectische momenten gedurende de dag, strek je jezelf uit op de bank en ......sluit de gordijnen. Weer een dag om!

Soms heb je echt het idee dat je de grip op de voortsnellende dagen verliest.
Je voelt dat je tegen hyperventileren aan zit. Je vraagt je af hoe je in hemelsnaam grip op deze versnellende tijd kan houden.

Die volle maan maakt het je er ook niet gemakkelijker op. Je wordt door de stand van de planeten nog eens extra geconfronteerd met je kwetsbare eigenschappen.
Je hebt het gevoel dat je zoveel rollen tegelijk aan het spelen bent.

Het einde van het stuk komt nog lang niet in zicht.
Hoe kan ik mij zo lang staande houden?

Het antwoord is simpel.
Door vast te houden aan je oude patronen zal je steeds vermoeider en gefrustreerder raken.

Dan moet er toch een andere oplossing zijn.... Niet vasthouden?
Wat dan?

Het tegenovergestelde van vasthouden is, ja zeker, loslaten.
Maar dan heb ik helemaal geen grip meer op de situaties zal je denken?
Wij hoeven niet meer op de oude manier grip te hebben en te houden.

Het is juist de kunst van het loslaten. Jezelf zijn.
Niet vragen hoe gaat het met je, maar hoe voel je je vandaag?
Dan word je bewust van je gevoelens, die van moment tot moment verschillen.

Soms heb je alles onder controle.
Ben je blij, fit, uitgerust. Je kan de hele wereld aan.
En soms val je terug in oude "vertrouwde" patronen....

Wanneer je je bewust wordt van hoe je je de hele dag voelt en waardoor dat gevoel verandert, zul je jezelf veel beter leren kennen. Ga je voelen wat goed voor je is.
Het wordt gemakkelijker om moeilijke beslissingen te nemen.
Dit wil ik echt niet meer.
Daar gaat mijn hart naar uit.

Wij zitten in een periode waarin je steeds sterker je dromen waar kan en mag maken.
Lees de verhalen van mensen die vanuit hun hart, het roer 180 graden hebben omgegooid.

Wat hen dat heeft gebracht. Dus denk niet het kan niet. Nee ik durf het niet.
Dan zullen je dromen echt alleen in je slaap zich manifesteren.

Dus neem het besluit, ga ervoor en droom je dromen.
Deze volle maan zal het je niet echt gemakkelijk maken, maar zal je ook helpen je EIGEN VOETEN OP JE EIGEN WEG TE ZETTEN.
Dus volg je hart, volg jezelf en het zal goed komen met je.

Droom je leven, succes.


vrijdag 16 juni 2017

Help, ik word geleefd.......

Heb je ook het gevoel dat je hoofd vol zit. 
Vol is gelopen met van alles en nog wat. 
Je “moet” dit je “moet” dat…. 
We leven ons leven door te hollen van het ene moment naar het andere.

Wij hebben het gevoel dat wij steeds minder grip op ons eigen leven hebben. 
Dat wij van verplichtingen aan elkaar beginnen te hangen.
Wij begrijpen dat het leven er niet minder snel op wordt. 

Dus dat vraagt om een aanpassing in ons (eigen) systeem. 
Hoe kan je deze spiraal  voor jezelf doorbreken?

Lees de volgende uitspraak eens.

DE WERELD LAAT ZICH ZIEN, ZOALS WIJ DENKEN DAT DE WERELD ERUIT ZIET.

Ja, en….
Wat wil die uitspraak ons duidelijk maken?

Heel simpel.
Wanneer je bang bent  dat je tas gestolen zal worden wanneer je  in donker over straat loopt, dan heb je een grote kans dat DIT je overkomt. 
Dit voorbeeld herkennen wij wel. 

Maar dit gaat veel verder. 
Heb je voor jezelf het idee, dat je geregeerd wordt door alle afspraken waar je gehoor aan moet geven. Dat de buitenwereld jouw wereld creëert. 
Dan maak je een behoorlijke kans dat het leven je aan het opslokken is. 

Dus daar moet je een wending aan kunnen geven.
Het leven is een rivier. Die vloeit van het ene punt naar het andere. 
Je mag je in vertrouwen overgeven aan die rivier. 
Dan leef je in het NU. Je bent alleen bezig met het NU. 
Wat is er NU gaande. Wat moet ik NU doen. 

Niet gisteren, niet morgen. Je kijkt alleen naar het moment waarin je NU aanwezig bent.  
Door niet in het NU te zijn, kan je ook niet echt genieten van de mooie momenten. 

Ja echt, het half volle of het half lege glas hebben een sterke invloed op je.
De wereld laat zich zien…..

Jij bepaalt hoe je je leven leeft. Dit ondanks de omstandigheden. 
Dit heeft een sterke invloed op je beleving. 
Dus heb je het gevoel dat het leven jouw leven bepaalt. 
Neem dan het heft in handen en zie hoe je je eigen beleving kan veranderen.

Zelf probeer ik mijn hoofd zo leeg mogelijk te houden. 
Laat de problemen los waar ik geen oplossing in kan bieden. 
Geniet van de mooie dingen die er volop zijn. De natuur met alles erop en eraan. 

Geniet van de dingen die ik wel heb,  niet van de dingen die buiten mijn bereik liggen. 
Zo kan je een sterke invloed uitoefenen op je eigen leven en beleven.

Het is een heftige tijd. Een tijd  die bepaald niet gemakkelijk is. 
Maak het daarom niet moeilijker dan het is. Dat hoeft echt niet
Omdat ik weer wat intenser  ga genieten, komt  het volgende artikel pas over 3 weken.
Tot dan.


donderdag 8 juni 2017

Lachen, lachen, spelen als een kind....

Ja dat is weer eens iets anders dan vermoeidheid. 

Wij leven in een tijd die best ook spannend is. 
Er gebeuren dingen waar je niet echt blij van wordt. 

Maar dat wil toch niet zeggen dat wij met ons  hoofd tussen de knieën moeten gaan zitten. 
Afwachten wat de dag ons verder zal brengen. 
Wij lezen constant  over de energie verandering. Die stijgt en stijgt.  

Maar door ons te voelen als een kind. 
Te spelen als een kind. Weer eens gek doen als een kind. 
Verzet je je zinnen.

Maar  tevens verandert onze energie in en om ons heen. 
Wanneer wij blij kunnen zijn. Ons kunnen verwonderen. 

Kinderen kunnen over de kleinste dingen een diepe verwondering hebben.  
Dan verandert onze energie. Onze energie verhoogt dan ook. 
Door die verhoging van onze eigen energie is het zelfs mogelijk dat je een vredig, liefdevol gevoel over je krijgt. 

Het gevoel dat in de richting gaat van de liefdesenergie die nu steeds verder op aarde stijgt. 
Je maakt als het ware meer contact met die nieuwe energie.

Is het zo eenvoudig???
Ja zo eenvoudig is het. 
Neem het leven zoals het is. 

Maak het niet zwaarder door jezelf letterlijk buiten spel te zetten. 
Heb je kinderen in je omgeving. Verbind je dan met hen. 
Dat kan je doen door letterlijk met hen te spelen, te zingen, boeken te lezen, tikkertje te doen etc.

Maar je kan jezelf ook op afstand met kinderen verbinden. 
Door te visualiseren dat je als kind naast hen staat. 
Je net zo veel plezier hebt, als zij op dat moment hebben. 

In je visualisatie heb je je volledige bewegingsvrijheid (weer). 
Je gedachtekracht is je sterkste kracht. 
Visualiseer jezelf weer in de wereld van het kind en de processen in je  lichaam zullen zich aanpassen aan je gevoel.

Denk je dat ik nu vreemde dingen vertel? Nee hoor! 
Het is wetenschappelijk bewezen dat atleten bij een blessure, in gedachten moeten blijven trainen. Hun blessure herstelt dan sneller en hun conditie gaat minder achteruit. 

In de channels  wordt ook steeds aangegeven dat wij onze eigen gedachtekracht sterk onderschatten. Dus aan het werk.

Lachen als een kind, spelen als een kind en je weer licht voelen.

Je mag letterlijk je zorgen weglachen. 
Natuurlijk onderschat ik niet de situaties waarin velen zich bevinden. 
Maar door de zon door de wolken te zien schijnen en daarvan te genieten, kan je je wel ineens wat lichter voelen, blijer voelen.

Probeer meer te lachen, probeer weer eens achter elkaar aan te zitten. 
Elkaar uit te dagen. Er is zoveel te bedenken. 
Het leid je af, het verzet je zinnen. 
En tevens gaat je energie veranderen.

Voelen als een lachend kind. 
Is een bevrijdend gevoel. 
Wij smelten toch allemaal wanneer wij  kinderen blij zien spelen en met elkaar lachen. 

Voel het gevoel in je hart. 
Laat het licht en de liefde toe en wordt een blij mens.

Laat de zwaarmoedigheid van het ego plaats maken voor de lach die ons in liefde en licht met elkaar verbindt.

Hoe heerlijk is dat????


vrijdag 2 juni 2017

Vermoeidheid, waarom toch?

Een van de meest genoemde klachten ten aanzien van de verandering van de energie op aarde, is toch wel die vermoeidheid. 
Het slapen is voor velen ook niet zo geweldig. 
De tijd gaat snel. We vliegen letterlijk van de ene week in de andere……

Maar wanneer ik dan vraag of het mogelijk is om per dag 15-20 minuten rust te nemen. 
Te gaan zitten. Je gedachten de vrije loop te laten…… 
En dan zien wat er allemaal al voor je verandert.

De reactie die ik dan vaak, zelfs heel vaak te horen krijg :”Dat vind ik moeilijk!”
Wat ……..? 15-20 minuten per dag is moeilijk in te plannen?

Dan is het misschien wel een goede manier om je bewust te worden van je hele planningssysteem.
Is het zo moeilijk om die periode per dag in te lassen…. 
Ben je dan al niet een hele lange tijd bezig om jezelf over te belasten? 

Alleen maar even zitten met een kopje drinken, als dat al kan. 
Met dan nog die telefoon in je hand?
Dan moet je toch zelf tot de ontdekking komen dat het niet zo gezond is wat je doet?

Wanneer je geen vrij moment op de dag of in de avond voor jezelf kan plannen, dan klopt er toch al heel lang iets niet. Dan is het toch niet gek dat je zo vermoeid bent, slecht slaapt. 
Een slecht humeur krijgt. Last van van alles en nog wat krijgt?

Heb je hier wel eens goed bij stil gestaan? Nee, natuurlijk want daar had je de tijd niet voor. 
Of liever gezegd, daar maakte je de tijd niet voor.

Vrije tijd creëren in je dagindeling is niet alleen iets van plannen. 
Het is ook het stellen van je eigen prioriteiten.  
Wanneer je zelf zou ervaren wat die 15-20 minuten per dag je aan rust en ontspanning zou opleveren.

Dan wachtte je niet eens tot morgen. Je zou meteen kijken wanneer je zou kunnen gaan zitten. 
Ja zitten, want wanneer je zo vermoeid bent, val je in slaap wanneer je relaxed op je bed gaat liggen. 

Dus zitten, recht op. Geconcentreerd. 
Je gedachten vliegen binnen,  maar je laat ze rustig weer aan de andere kant naar buiten gaan. 
Zonder er aandacht aan te geven. 

Echt je zal het ervaren, die constante stroom van gedachten gaat na een paar dagen verminderen. 
Je gaat voelen dat je per dag, je beter kan concentreren. 
Je zal bemerken dat je minder vermoeid raakt en sterker geconcentreerd.  
Daardoor beter gaat slapen en zo is de cirkel weer helemaal rond.


Dus wat geen tijd………?

vrijdag 26 mei 2017

Vermoeidheid tegenover een rustig en vredig gevoel…..

Die vermoeidheid blijft een belangrijke rol spelen voor velen. 
Maar de moeilijkheid is dat wij ons er zo weinig voorstelling van kunnen maken wat er nu werkelijk allemaal aan het veranderen is. De energie verandert… Ja en…..? 

Mijn leven gaat door. Ik moet werken, heb de zorg voor anderen. 
Je kan het allemaal wel mooi zeggen. 
Maar ik heb geen idee hoe ik dat in mijn eigen leven moet plaatsen. 

Herken je die opmerking. Heb jijzelf niet ook het gevoel dat het zo gaat. 
Je leest het artikel op het blog…… je denkt, daar herken ik wat in en vervolgens word je weer geroepen en ben je met andere dagelijkse dingen bezig.

Natuurlijk kan je er niet de hele dag bij stil staan. 
Maar dat is ook meteen een “valkuil”. 
Je rent, want  die tijd gaat steeds sneller. 
Je vergeet van alles doordat die tijd zo snel gaat. 

Dus weer terug naar de les. Weer een confrontatie met jezelf.
Ja het is heftig. Door je op deze dingen te wijzen. 
Te laten zien dat je lang niet de enige bent die het zo moeilijk vind. 
Daardoor begrijp je misschien beter, dat er hele volksstammen “worstelen”.

Ik hoor diverse opmerkingen.
-          Ik voel mij zo trillen
-          Ik heb zo vreselijke last van mijn oren
-          Ik heb zo veel hoofdpijn
-          Ik voel mij zo onzeker
-          Ik kan mij niet meer aarden
-          Doordat ik niet zo goed kan slapen, ben ik nog vermoeider, etc.

Zo kan ik nog wel even door gaan.
Wij zijn geneigd om in deze symptomen te gaan zitten. 

Wanneer wij naar die symptomen kijken, denken wij toch helemaal niet meer aan die stijgende energie. De Herz frequentie die inmiddels soms het tienvoudige bedraagt van wat wij gewend waren. Ook afgelopen dagen was dit weer het geval. 

Probeer je eens in te denken dat je de radio tien keer harder zet dan je normaal deed. 
En dan proberen rustig te blijven. Zou je dat lukken denk je? Nee toch. 
Je zou bijna gillend het huis uit lopen.

Dit zijn de “problemen” waar wij nu mee te maken hebben. 
Wij kijken niet om ons heen, maar voelen de symptomen aan ons knagen en worden daar soms heel moedeloos van.

Maar weet dat er steeds meer mensen zijn, die ervaren dat er een andere energie om ze heen is.  
Er zijn mensen die de nieuwe energie voor een ogenblik ervaren. 
Er zijn mensen die de nieuwe energie langduriger ervaren. 
Zij voelen een liefdevolle, vredige energie. 
Mooi is dat zij die energie soms zelf helemaal niet thuis kunnen brengen. 
Maar voelen zich alsof ze verliefd zijn.

Door deze dingen eens in een artikel te plaatsen, hoop ik dat er weer herkenning zal komen. 
Van dat heb ik ook al eens gevoeld, maar kon het niet thuis brengen.

Lees dit artikel maar eens rustig een aantal keren over. 
Voel wat het artikel JOU te zeggen heeft. Herken de tekens waar je mee te maken hebt. 
Iedere dag. Iedere 24 uur opnieuw.


Heel veel sterkte deze “strijd”.

vrijdag 19 mei 2017

Moe, moe en nog eens moe……(3 - opnieuw gepubliceerd)

Dit artikel heb ik in mei jl. gepubliceerd. Het is door heel veel, ja echt heel  veel mensen gelezen. 
En nog steeds. Het is nog zo actueel, met die enorme stijgingen van de laatste dagen van deze maand juni, dat ik het nogmaals publiceer. Ik wil graag nog eens de aandacht vragen voor dit stuk. Wij voelen als bijna "nooit" tevoren wat deze stijging met ons doet. De juffrouwen en meesters op school kunnen erover mee praten. De kinderen voelen het ook heel intens. Dus daarom nogmaals aandacht voor dit eerste gepubliceerde artikel. Doe er je voordeel mee........

Ja hoor alweer een artikel over die vermoeidheid. 
Het blijkt aan de reacties dat dit toch een behoorlijk “probleem” is in deze tijd van veranderende energie op aarde

Ik hoor van mensen dat ze letterlijk, de ene dag in een prachtige flow zitten en de volgende dag niet van de bank te branden zijn. Herkenbaar?

Ook krijg ik te horen dat er mensen zijn die al kennis gemaakt hebben met die prachtige lichtere energie. Zich daar heerlijk in voelde, en dan plotseling die energielaag niet meer terug kunnen vinden. Dat kan natuurlijk een heel  frustrerend gevoel geven.

Het is belangrijk om in de gaten te krijgen hoe je van energie kunt veranderen.

Door je erg druk te maken over problemen, ga je echt in energie omlaag. 
Door te accepteren dat de zaken zijn zoals ze zijn, wordt het al heel anders. 

Accepteren wil niet zeggen dat je een positieve of een negatieve beoordeling geeft over de situatie.

Wanneer wij een regendag hebben, kan je zeggen….. bah wat vervelend. 
Het regent al weer en ik wilde zo graag dit of dat doen? Dan loop je tegen jezelf aan.
Door te accepteren dat het een regendag is, gaat het er echt anders uitzien. 
Misschien heeft de natuur wel meer vocht nodig. 
Niet meteen een oordeel uitspreken, omdat je zo graag een droge dag had willen hebben.

Door je minder druk te maken, je rust te nemen wanneer je je niet zo lekker voelt. 
Door afleiding te zoeken en wat te gaan doen dat je zinnen verzet. 
Dan kom je in een andere energie terecht. Een energie die niet zo laag en drukkend is.

De stijging van de energie is ongekend. 
Ik heb onlangs gelezen (Manuela van der Knaap) dat de hartslag van de aarde 7.8  Hertz was. 
In 2017 is die omhoog gegaan naar 33 Hertz. Maar dat wij nu de frequenties hebben van 110 Hertz. Deze getallen geven je misschien een beter beeld van hetgeen er op aarde aan het veranderen is en waar wij 24 uur per dag aan blootgesteld worden.

We denken dat wij nog steeds die mens zijn die wij “altijd” waren. 
Nee hoor! Maar wij “moeten”er wel naar handelen.
Dat is iets dat nog wel eens “vergeten” wordt in een situatie dat het niet zo lekker gaat. 
En dat maakt nu net die situatie nog veel vervelender.

Dus probeer veel meer in je HART te gaan zitten. 
Leef vanuit je HART. 
Wees vooral heel lief voor jezelf en het zal echt gemakkelijker worden.donderdag 11 mei 2017

Moe, moe en nog eens moe…..(2)

Ja het is even stil geweest op het blog.
Maar in de energie en in de wereld om ons heen, is het bepaald niet stil. In tegendeel.

De energie giert omhoog. De ene dag overstijgt de andere in heftigheid.
Dat  gaat ons letterlijk niet in de koude kleren zitten. 

Wij reageren er elk op onze eigen manier op.  
Lang niet iedereen kan deze snelle stijging aan en is er blij mee.  
Het mooie is wel dat wij er wereldwijd mee bezig zijn. 

Zelf had ik daarmee leuke ervaringen op de Canarische eilanden. 
De herkenning ineens dat wij er net zo mee bezig zijn als zij daar.

Wij zijn zo aan die verandering onderhevig. 
Dit geldt natuurlijk voor ons fysieke lichaam dat veel rust nodig heeft om zich aan te kunnen aanpassen. 

Maar ook in ons functioneren als mens zijn wij voortdurend aan het veranderen. 
Die veranderingen zijn niet zo duidelijk waar te nemen voor ons. 
Je verandert toch niet van de ene op de andere dag…….. 

Door gemakkelijker met jezelf om te gaan, niet alles onder controle te willen houden, misschien omdat dat  je een veilig gevoel geeft. Nee, dat is nu net wat zo vermoeiend is aan onze (oude) manier van functioneren. Die controle belemmert ons om naar vrijheid in onszelf te komen.

Ik had een prachtig beeld dat die situatie heel mooi beschrijft.
Ik kreeg iemand te zien die verbonden was met een parachute. 
Die persoon rende op het strand, verbonden door lijnen aan die parachute. 
De bedoeling was dat die persoon, door hard te  lopen zou opstijgen en zijn vrijheid te gemoed zou “vliegen”. 

Wij kijken verlangend naar de vogels die vrij vliegen op de thermiek van de wind. 
Maar die persoon die  wilde de controle behouden over zichzelf en rent en rent……. 
Kan daardoor dus niet loskomen en naar die vrijheid opstijgen. 
Door zich over te geven en te vertrouwen is die vrijheid binnen bereik.

Waarom hebben wij  zoveel moeite om die controle los te laten. 
Niet eindeloos “hard blijven rennen”, maar juist door los te laten, zal je die vrijheid gaan voelen. 

Misschien komt je dit toch een beetje vreemd over. Maar er zijn al velen je voor gegaan in het loslaten en overgegaan naar het vertrouwen. 
Het vertrouwen  in jezelf en het vertrouwen dat wij de dingen op een heel andere wijze zijn gaan aanvoelen.  Mensen die al overgegaan zijn naar het volledig vertrouwen, die “overgeschakeld” zijn naar hun hartchakra. 

Zij ervaren zulke heerlijke gevoelens. Ik vind het bijzonder om de ervaringen van die mensen te mogen ervaren.  Ik word er blij van, en voor het schrijven van dit blog is het van belang om contact te hebben met mensen die deze ervaringen delen. 

Zij zijn echt niet meteen die vermoeidheid kwijt. 
Ze blijven mensen, maar zijn krijgen wel een heerlijk gevoel erbij dat hen helpt om zich een blij en dankbaar mens te voelen.

Dus blijf niet rennen aan die  parachute. 
Durf los te laten en te vertrouwen en je zal een blij vrijheidsgevoel erbij krijgen. 
Je zal een bijzondere energie gaan ervaren. 

De hele sterke stijging van die energie “helpt” je erbij. 
Zo kunnen wij toch blij worden van die mooie stijgende energie.


dinsdag 18 april 2017

Tijd van ontspanning en reflexie

Het is een heftige tijd. 
De energie gaat sneller dan wij tot nu toe hebben meegemaakt. 
Wij voelen dat zeker. 
Het is dus ook belangrijk een periode rust in te bouwen. 
Je zou het een tijd van reflexie kunnen noemen. 

Ik ga de komende weken zo’n periode inbouwen. 
Daardoor zal ik pas omstreeks 19 mei 2017 weer een artikel op het blog gaan zetten. 

Het is heerlijk even helemaal tijd en aandacht te hebben voor jezelf en de natuur. 
Ik laat mij volledig door de nieuwe energie begeleiden. 
Jullie horen van mij rond de aangegeven tijd. 

Ik voel mij bevoorrecht om dat  te kunnen doen. 
Ik wens een ieder die  het blog zo intens volgt, intussen ook een goede tijd toe. 
Leg je telefoon af en toe aan de kant. 
Pak een stoel en ga zitten, met of zonder warme deken om je heen. 

Geniet van het moment. 
Wij zitten in een soort wervelstorm. 
Zet jezelf in het rustpunt en voel en ervaar de komst van de nieuwe JIJ.


Een mooie periode en tot dan.

vrijdag 14 april 2017

Moe, moe en nog eens moe…..

Dat is een klacht die heel veel mensen uiten. 
De energie die zo hard stijgt dat het voor velen niet goed bij te houden is. 

Waar kan nu een oplossing liggen.
Wij gaan heel hard in de stijgende energie. 
Ja iedere keer lees je het weer.  
Maar de laatste dagen gaat het echt van “dik hout zaagt men planken”. 

Naast die klachten over vermoeidheid, slecht slapen, oorsuizen,  etc, hoor je de verzuchting kan het  niet eens ophouden. Ik trek het niet meer…..
Het houdt voorlopig niet op. 

Dan is er maar een ding dat je kunt doen en dat is je zo goed mogelijk aanpassen. 
Wij zitten in een overgang van de “oude” naar de nieuwe mens. 

Die oude mens bestond o.a. uit een veel dichtere energie. 
De nieuwe mens kan pas “voordeel” hebben in het functioneren, wanneer hij/zij ook gebruik gaat maken van die mooie, lichte, transparante energie.

Je kan je voorstellen dat je met je zware schoenen, je zware rugzak, etc nu niet in de voordelige positie zit om te vliegen. 
Je moet je dus ontdoen van die zware gewichten en die dichte energie. 
De  “oude”mens kan niet vliegen. 

Dus zitten wij letterlijk in twee werelden. 
Dat is precies wat ons nu opbreekt. 
De zware mens die wil vliegen en gebruik wil maken van die mooie nieuwe energie.
Wat kan je daar nu aan doen?

Het “toverwoord” is VERTROUWEN.

Vorige keer heb je al kunnen lezen dat wij veel meer afhankelijk zijn van een stromende energie. 
Het is nu echt afgelopen met “Ik wil, ik moet, ik zal”. 
Die eigen invulling werkt anders. 
Door meer, veel meer te vertrouwen dat het leven stroomt als een rivier en  dat je als vanzelf van A naar B kunt stromen, ga je moeiteloos om met de nieuwe energie. 

Sterker nog je maakt volledig gebruik van die nieuwe energie. 
Dat wil niet zeggen dat je niets meer op je “to do lijstje” kan zetten. 
Nee maar je gaat er anders mee om. 

In het verleden zou je zeggen “Het komt wel”. 
En ja door je meer te ontspannen, vertrouwen  in jezelf te hebben, vertrouwen in het leven en de omstandigheden, dan zal je zien dat je het ineens op de nieuwe manier gaat doen. 
Het kost je veel minder energie. Het levert je zelfs steeds energie op. 

Je wordt enthousiast door de andere manier van leven, die je veel gemak geeft. 
Je zet een stap in de richting van de nieuwe mens die je aan het worden bent. 

Laat de oude los en maak het allemaal minder zwaar voor jezelf. 
Het is zo heerlijk wanneer je dit hebt ervaren. 
Je wilt echt niet meer terug naar het oude. 

Er komen nog meer veranderingen aan, maar die komen allemaal op zijn tijd.


“Waarom kunnen engelen vliegen, omdat ze niet zo zwaar aan zichzelf trekken”. 

vrijdag 7 april 2017

De nieuwe mens krijgt steeds meer vorm……..

Weer zien wij dat de energie grote sprongen maakt. 
Wij gaan intens in dat proces mee. 
Wij veranderen als mens voortdurend.

Maar net als bij het opgroeien van een kind, de ouders zien de kinderen het minste veranderen. 
Zij zien ze immers iedere dag. Zo is het ook met de verandering van onszelf. 
Wij gaan 24/7 zoals dat tegenwoordig heet, met onszelf om. 
Dus die veranderingen die eigenlijk maar subtiel zijn vallen niet meteen op. 
Daar zit nu net een valkuil. 

Daardoor is het lastig om je aan te passen aan de nieuwe mens die je echt aan het worden bent. 
Het gaat niet van de een op de andere dag, zoals ik vorige keer al schreef. 
Je zou je toch geen raad weten. Er zou een tekort aan therapeuten zijn.  
Er zouden zoveel mensen hulp nodig hebben.

Maar wat er o.a. wezenlijk veranderd is, is dat ons denkproces ons energie niveau verandert. 
Ik zal dat aan de hand van een voorbeeld proberen uit te leggen. 

Je denkt aan morgen. Morgen is een schone bladzij en nog helemaal blanco.  
Je denkt aan drie dingen die je naar je gevoel morgen moet doen. 
Die dag is ineens niet meer blanco. Die dag is in stukken geknipt. Er zijn kaders geplaatst. 

Die tijd van morgen kan niet meer volledig stromen. 
Die dag is in drie hokjes geknipt, die alle drie weer kleine dagen zijn geworden. Begrijp je het nog?


Door die dag van morgen in zijn geheel te laten stromen, kom je als vanzelf naar de invulling van die dag. Je weet echt wel dat je die drie dingen te doen hebt en die vallen als het ware als drie puzzelstukken  op zijn plek. 

Je gaat moeiteloos van het ene onderwerp naar het andere. Je zal merken dat je dag volledig blijft stromen.  Door de dag via  je denkproces in te delen, maak je er verschillende kaders van, die op zichzelf een eigen energie hebben. 

Door de dag te laten invullen via de energie die jou leidt van het ene punt naar het volgende, blijf je in de energieflow zitten en word je minder moe. Het gaat als het ware meer vanzelf. 

Dit is een duidelijke verschuiving in ons menselijk functioneren. Dit is tevens een manier om je beter aan te passen aan de versnelling van onze tijd. Je mag minder zelf de leiding in handen houden en je meer  in vertrouwen overgeven aan je energetische flow. 

Misschien herken je dit nu doordat je het gelezen hebt. Prima. Maak er een spel van. 
Voel hoe het is om de dag van morgen via je kaders in te delen. 

Ga daarnaast ook maar ervaren hoe het is om die dag zich gewoon aan jou te laten ontvouwen. 
Laat je verrassen. Gebruik je energie voor de dingen die echt noodzakelijk zijn. 
Door de dag zich aan jou te laten ontvouwen zal je meer gaan genieten. 
Zeker in dit voorjaar met al die bloesem geen slechte keuze.

Je blijft daardoor in een stromende energie, de flow. Het kost je veel minder energie en levert je zelfs energie op. 
Dat is toch prachtig in een voor ons gevoel, drukke tijd.

vrijdag 31 maart 2017

Waar kan ik mijn houvast vinden?

Nu wij zo sterk in de periode zitten van die verhogende energie, is het moeilijk je eigen pad te vinden. Wij veranderen als persoon.  Menigeen verzucht "Kan het niet sneller gaan? " Ik wil nu wel eens door die periode heen zijn.......
Denk je eens in dat het zo snel zou gaan dat je van de een op andere dag een totaal andere persoon zou zijn. Een persoon die alle veranderingen in een nacht doorgemaakt zou hebben?

Hoe zou dat voor je zijn?
Heb je enig idee hoe dat voor je zou zijn en wat dat zou betekenen voor jou als persoon en in je persoonlijk functioneren?

Je zou letterlijk van het pad af zijn. Je zou volledig het spoor bijster zijn.
Je oude en voor jou vertrouwde manier van functioneren zou totaal veranderd zijn.
Denk maar niet "dan was ik er ineens vanaf" want zo werkt het natuurlijk niet... je zou behoorlijk in je gevoel onveiligheid en angst schieten.

Je zou letterlijk jezelf terug moeten vinden...... ja juist en om de onveiligheid nog groter te maken.... die persoon zou niet meer te vinden zijn. Die persoon bestaat namelijk niet meer.

Het proces van transformatie waarin wij zitten gaat precies zoals het voor ons het beste is.
Langzaam maar toch heel snel. Wij hebben zelf aangegeven dat wij dit tempo wel aankunnen. Ja, ja!

Maar nu hebben wij wel een ander probleem en dat is.
Je bent eigenlijk voor je gevoel in the middle of nowhere.
Je hebt daardoor wel problemen met je eigen functioneren, maar die zijn niet te vergelijken bij een hele snelle transformatie. Toch zijn ze wel een beetje te vergelijken.

Doordat je het moeilijk vindt jezelf in deze transformatie te vertrouwen, ben je toch geneigd naar je angst en onveilige gevoelens te gaan. Daar ligt de adder onder het gras.

Door naar angst en onveiligheid te gaan kan je veel moeilijker bij je gevoel, lees je hart komen.
Je probeert op de aloude manier te functioneren, maar die aloude manier dat ben je niet meer.

Daar zit een probleem.
Advies: laat je angsten los en PROBEER mee te gaan met de nieuwe JIJ.
Probeer aan te sluiten bij de nieuwe manier van functioneren.

Door je angst meer en meer los te laten kan het hart die "sturing" overnemen en dan ga je de goede cq de gemakkelijkere kant op van de nieuwe JIJ. Dan ga je meer genieten.

Dan krijg je meer ruimte om niet volledig op jezelf gefocust te zijn, maar ook om je heen te kijken.
Je zal zien dar je dan echt gaat ontwaken.

Je gaat zien dat er al veel meer mensen om je heen door dit proces zijn gegaan.
Er zijn al veel meer mensen aan het ontwaken. Dat geeft herkenning en verbinding.

Dan kom je in een proces van elkaar versterken. Dat proces is al intensief aan de gang, maar dan ga je er bewust daarbij aanhaken.

Dat geeft je letterlijk vleugels.ja in die hoge energie is het heerlijk vliegen.....
Misschien wat te snel, maar door los te laten ga je heel snel in dit transformatieproces.
Dus laat lekker los en er komt snel meer duidelijkheid voor je.

Ga genieten van de mooie transformaties die je al bereikt heb.
Ga naar je hart, laat je angsten los en vlieg......

vrijdag 24 maart 2017

De veranderingen in het voorjaar zijn net zo opwindend als de veranderingen in onszelf.

Wij voelen allemaal dat het voorjaar aanbreekt. 
Het is zo duidelijk te merken.

Eerst de sneeuwklokjes, nu de narcissen die vrolijk hun kopjes boven de aarde uitsteken.
De bomen die met hun prachtige bloemenpracht onze stemming beïnvloeden.

Weet je toen ik dat zag moest ik aan een vergelijking denken.  
De oude en de nieuwe IK.

De oude bollen zitten al lang in de grond.  
Zij voeden zich en groeien. 
Zij slaan zich door de seizoen heen. Jaar na jaar. 

Iedere keer worden wij verrast met die prachtige bloemen in al die kleurrijke schakeringen.
Wij zijn als die bollen met hun bloemen…..

Wij zijn in deze nieuwe tijd de oude IK aan het ontstijgen.  
Wij veranderen, transformeren in een nieuwe stralende IK. De bol en de bloem. 
Wij zien het vaak niet zo duidelijk. 

Wij houden vast aan onze oude gewoonten. 
Maar de nieuw IK in deze nieuwe energie heeft nieuwe eigenschappen gekregen. 
De oude worden meer en meer onbruikbaar. 
Door in het oude te blijven hangen frustreren wij onszelf. 
Hebben wij veel last van onszelf.

Maar door naar je nieuwe mogelijkheden te kijken en uit te proberen, krijg je plezier in deze veranderende energie. 
Nu worden wij moe van al die veranderingen. 
Wij integreren ze niet voldoende in ons menselijk functioneren.
Heb je nog niet gemerkt dat wanneer je aan iets denkt, het zich veel sneller manifesteert dan een aantal jaren geleden…..?

Je merkt dat pas goed wanneer je rustig bent. 
Wanneer je gehaast, verdrietig of boos bent, heb je dat niet zo gemakkelijk in de gaten.

Probeer in deze tijd van de zo snel stijgende energie zoveel mogelijk ontspannen te blijven. 
Door je nog meer in een maalstroom van frustratie te begeven wordt het alleen maar zwaarder en vermoeiender.


En echt wij zijn er nog niet. 
Dit jaar komen nog veel momenten van een sterk stijgende energie. 
Dus doe een stapje, misschien een grote stap, terug. 
Ga naar je ontspanning. Wandel  in de natuur. 
Kijk een geleide meditatie, maar hou op met je onprettig te voelen. 
Ga naar je vrijheid en bloei op. Net als de bloemen in de natuur. 

Door zo te stralen zal je veel complimenten krijgen. 
Dat vergroot je zelfvertrouwen en je rust. 
Zo groei je door naar rust en vertrouwen…..